Termeni si conditii

Toate informaţiile conţinute în acest site sunt considerate cu caracter general.

Toate cele prezentate în acest site sunt valabile numai pentru C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L. şi sunt proprietatea exclusivă a C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L. De asemenea, C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L. deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L.

Deşi depunem toate eforturile  pentru a vă transmite informaţii actualizate şi exacte, pentru a prezenta in mod cat mai clar şi concis toate informaţiile din acest site, C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L.nu garantează că prezentele pagini nu conţin erori. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L.nu este si nu va fi legal responsabilă sub nici o formă pentru nici o inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site. Vă asigurăm că depunem toate diligenţele pentru remedierea eventualelor erori.

C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L.nu oferă nici o garanţie şi nu îşi asumă nici o responsabilitate nici pentru acurateţea sau caracterul integral al oricăreia dintre paginile către care există linkuri. Nici C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L., nici paginile afiliate nu sunt responsabile pentru nici un fel de daune, fie ele directe sau indirecte, survenite ca urmare a accesării sau folosirii oricărei informaţii furnizate în cadrul acestei pagini de Internet sau în cadrul oricărei alte pagini la care se face trimitere de la această pagină de Internet.

C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L.nu garantează securitatea traficului pe internet şi confidenţialitatea documentelor şi materialelor transmise către C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L.prin intermediul Internetului. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L.asigură caracterul confidenţial şi protejarea drepturilor de proprietate intelectuală a documentelor descărcate de pe site-ul cged.ro doar pe durata stocării acestora pe serverul companiei. Prin transmiterea sau oferirea oricăror informaţii sau materiale către această pagină de Internet, vă exprimaţi acordul ca C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L.şi/sau oricare dintre afiliaţii săi să folosească informaţiile oferite de dumneavoastră în orice scop, inclusiv reproducere, transmitere, publicare, emisie radio – TV sau trimitere prin poştă.”

Este interzisă transmiterea către acest site sau către adresele de e-mail amintite în interiorul site-ului a oricăror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare şi a materialelor care ar putea fi considerate ca instigare la fapte care contravin legii.

Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site,cu excepţia celor făcute de C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L., precum si realizarea de link-uri către site-ul C-GAZ., fără acordul în prealabil din partea sa, dă dreptul C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L.să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.

C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L.şi afiliaţii săi nu sunt responsabili pentru orice acţiune pe care utilizatorul acestui site o întreprinde şi are un rezultat negativ, sau îi produce vreo pierdere de orice fel, sau pentru orice software folosit pe site-ul C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L.şi care poate afecta sistemul de operare al utilizatorului prin erori, viruşi şi/sau pericole de natura soft-ului folosit.

Protecţia datelor cu caracter personal

C-GAZ asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale clientilor şi respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de catre clienti unor terţi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către C-GAZ în temeiul legii, cu bună credintă, în scopuri legitime pentru încheierea şi executarea altor contracte de servicii de catre C-GAZ, respectiv prestarea serviciilor de către companie.