INFORMATII UTILE

Solutionare plangeri

SOLUTIONAREA PLANGERILOR

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 16/2015 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor clienților finali, furnizorii de energie electrică și gaze naturale au obligația de a elabora o procedură internă, proprie, privind înregistrarea investigarea și soluționarea plângerilor primite de la cliențiii finali. Aceasta, împreună cu Ordinul ANRE, vor fi făcute publice prin următoarele mijloace, în sens cumulativ:
– prin afișare pe pagina proprie de internet ;
– prin afișare la toate punctele unice de contact: sediile din București si Sighetu Marmației;
– prin oferirea în mod gratuit la toate punctele unice de contact;
– prin informarea clienților finali, pe factură sau pe documentele anexate acesteia cu privire la intrarea în vigoare a Procedurii-cadru și Procedurii interne.

Ordin ANRE nr. 16/2015 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor clienților finali – DESCARCĂ
Procedura internă C-Gaz & Energy Distribuție privind soluționarea plângerilor clienți final – DESCARCĂ

Procedura privind soluționarea neînțelegerilor aparute la incheierea contractelor in sectorul energiei. 24.06.202 – DESCARCA
Formular înregistrare plângere –  DESCARCĂ

Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute ı̂ntre participanții la piața de energie electrică și gaze naturale din 02.08.2013 – DESCARCA

Raport privind activitatea de soluționare a plângerilor perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 – DESCARCĂ, Raport privind activitatea de solutionare a plangerilor perioada 01.07.2020 – 31.12.2020 – DESCARCĂ, Raport privind activitatea de solutionare a plangerilor perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 – DESCARCĂ

Preluarea plângerilor clienților finali se face de către compartimentul responsabil al C-GAZ & ENERGY DISTRIBUȚIE S.R.L., conform următorului program de lucru:
– Sediul din București, str Vasile Gherghel, nr 80, etaj 1, camera 6, sect 1, Bucuresti, de Luni până Vineri, între orele 9-17
– Sediul din Sighetu Marmației, Str. 22 Decembrie 1989, nr 38, de Luni până Vineri, între orele 9-17

Primirea plângerilor se poate face și prin e-mail: [email protected] sau telefon/fax: 021.231.43.00 / 021.231.43.70

În funcţie de tipul plângerii, termenele legale de soluţionare şi răspuns de la data solicitarii, conform Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, stabilit prin Ordinul A.N.R.E. nr. 37/2007, sunt următoarele:
– Ofertarea de preţuri şi tarife, contractarea gazelor naturale – 15 de zile
– Facturarea contravalorii gazelor naturale – 15 zile
– Asigurarea calităţii gazelor naturale furnizare – 15 zile
– Funcţionarea grupurilor de măsurare – 30 zile
– Neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului – 20 zile

Pentru alte solicitari decat cele precizate  termenul de solutionare este de 30 zile (De ex.: Continuitatea în alimentarea cu gaze naturale, Informarea clienţilor finali în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, Modul de rezolvare a plângerilor la adresa furnizorului, formulate de clienţii finali cu privire la nerespectarea legislaţiei în vigoare, Schimbarea furnizorului, Plăţi neînregistrate, plăţi alocate eronat).

Precizam faptul ca plangerea dumneavoastra poate fi depusa in termen de maximum 30 de zile de la data exigibilitatii obligatiei neindeplinite si nu implica niciun fel de cheltuieli pentru dumneavoastra.

Sesizarea dumneavoastra privind nerespectarea termenelor prevazute mai sus, se înregistrează în sistemul informatic, iar in cel mult 48 de ore vi se comunica un numar de inregistrare.
Răspunsul privind admiterea sau respingerea sesizarii se elaborează si va este transmis in maxim 20 de zile de la data inregistrarii.
Pentru soluționarea plângerilor clientul final are dreptul de a se adresa alternativ:
– ANRE, www.anre.ro, [email protected], tel: 0213278100
– instanței judecătorești competente
– prin alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor.

SOLICITA OFERTA PERSONALIZATA

pentru compania ta

CHESTIONAR PRECONTRACTUAL