INFORMATII UTILE

Procedura de schimbare furnizor

PROCEDURA DE SCHIMBARE A FURNIZORULUI DE GAZE NATURALE

Etapele procesului de schimbare a furnizorului de catre consumatorii casnici/noncasnici de gaze naturale sunt urmatoarele:

Alegerea furnizorului de gaze naturale

Consumatorul (non)casnic are dreptul de a alege tipul de contract de furnizare si, in  functie de acesta, unul sau mai multi furnizori de gaze naturale pentru fiecare loc de consum.

Pe pagina ANRE  gasiti lista operatorilor economici detinatori de licenta de furnziare, precum si  link-urile către ofertele-tip publicate pe paginile de internet ale furnizorilor, la adresa: http://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/informatii-de-interes-public/furnizori-gaze-naturale

Consultand  aceasta  lista,  luati  legatura  cu  unul  dintre  acestia  si  negociati  pretul  si  clauzele contractului de furnizare a gazelor naturale.

Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul Final, din 20.12.2019 – DESCARCA

Semnarea contractului cu furnizorul nou si rezilierea contractului cu furnizorul actual

In urma negocierii si a stabilirii, de comun acord, a pretului si a clauzelor incheiati  contractul de furnizare a gazelor naturale, luand in considerare termenul de preaviz de 21 de zile  necesar denuntarii unilaterale, in vederea rezilierii contractului incheiat cu actualul furnizor.

Notificati, in scris, actualului furnizor intentia dumneavoastra de reziliere a contractului de furnizare incheiat cu acesta, respectand termenul si conditiile de denuntare unilaterala, prevazute in contract.

Va recomandam sa obtineti de la actualul furnizor o confirmare, de asemenea, in scris, a primirii notificarii dumneavoastra.

Furnizorul nou, pe care consumatorul noncasnic il contacteaza in vederea  incheierii contractului de furnizare negociata a gazelor naturale, transmite acestuia  conditiile generale de contractare si initiaza procesul de negociere a clauzelor contractului.

Consumatorul noncasnic de gaze naturale si furnizorul nou de gaze naturale  incheie contractul de furnizare, cu luarea in considerare a termenului necesar denuntarii  unilaterale, in vederea rezilierii contractului incheiat cu furnizorul actual.

Consumatorul  (non)  casnic  de  gaze  naturale  are  posibilitatea  sa  incheie  contractul  de  furnizare negociata cu furnizorul nou in urmatoarele variante:

  1. a) cu servicii incluse, prin includerea in pretul final, pe langa pretul de furnizare negociata a gazelor naturale,  a  tarifelor  reglementate  aferente  serviciilor  prestate,  respectiv,  dupa  caz,  a  tarifului  de transport, de distributie – pentru consumatorii conectati in sistemul de distributie, si de inmagazinare subterana a gazelor naturale;
  1. b) fara servicii incluse, numai pentru cantitatea de gaze naturale contractata la  pretul de furnizare negociata. In acest caz, pretul care este negociat intre consumatorul noncasnic si furnizorul nou este exclusiv pretul de furnizare a gazelor naturale.

Notificarea distribuitorului / transportatorului si transferul capacitatii rezervate

Furnizorul  nou  notifica  distribuitorului/transportatorului  faptul  ca  acesta  va  deveni  furnizorul consumatorului (non)casnic incepand cu data convenita de cele doua parti.

Furnizorul  actual  si  furnizorul  nou  notifica  distribuitorului/transportatorului  capacitatea predata/preluata aferenta consumatorului noncasnic de gaze naturale care schimba furnizorul.

Determinarea indexului contorului

Distribuitorul  impreuna cu  dumneavoastra,  va consemna  intr-un  proces  verbal,  indexul  contorului dumneavoastra.  Aceasta citire si consemnare va fi efectuata in ziua stabilita cu noul furnizor ca data a schimbarii, respectiv in ziua in care acesta incepe sa va vanda gaze naturale.

Va recomandam sa cititi si va notati si dumneavoastra indexul contorului de gaze naturale in ziua respectiva.

Mentionam faptul ca procesul de schimbare a furnizorului nu implica plata niciunei taxe

SOLICITA OFERTA PERSONALIZATA

pentru compania ta

CHESTIONAR PRECONTRACTUAL