INFORMATII UTILE

Documente pentru incheierea contractului

DOCUMENTE PENTRU INCHEIEREA CONTRACTULUI

Pentru consumatorii noncasnici:

- Certificatul de Inregistrare la Camera de Comert si Industrie – Oficiul National al Registrului Comertului/ Carte Identitate

- Codul Fiscal

- Cont bancar de virament

- Denumirea bancii prin care clientul deruleaza platile

- Actul de proprietate sau alt document care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului care face obiectul locului de consum. Documentul se prezinta in original si se depune o copie din care, pentru protectia clientului final, se pot decupa parti nerelevante pentru serviciul de furnizare.

- Certificatul de racordare, avizul tehnic de racordare sau acord acces.

- Acordul scris al proprietarului de drept pentru incheierea contractului de furnizare, daca aceasta mentiune nu se regaseste inscrisa in actul de detinere a spatiului, in cazul in care solicitantul persoana fizica/ juridica care au calitatea de chiriasi/ concesionari sau alta calitate similara si care atesta un drept de folosinta temporara a locului de consum printr-un act incheiat cu proprietarul.

SOLICITA OFERTA PERSONALIZATA

CHESTIONAR PRECONTRACTUAL

Pentru consumatorii casnici:

 - Carte identitate

-  Actul de proprietate sau alt document care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului care face obiectul locului de consum. Documentul se prezinta in original si se depune o copie din care, pentru protectia clientului final, se pot decupa parti nerelevante pentru serviciul de furnizare.

-  Certificatul de racordare, avizul tehnic de racordare sau acord acces.

-  Acordul scris al proprietarului de drept pentru incheierea contractului de furnizare, daca aceasta mentiune nu se regaseste inscrisa in actul de detinere a spatiului, in cazul in care solicitantul care are calitatea de chirias/ concesionar sau alta calitate similara si care atesta un drept de folosinta temporara a locului de consum printr-un act incheiat cu proprietarul.

Documentele se prezinta in original si se depun in copie. In cazul neprezentarii actelor in original, solicitantul trebuie sa dea o declaratie pe propria raspundere ca documentele prezentate sunt conforme cu originalele.

( Conform Legii 123/10.07.2012 si a Ordinului ANRE 42/ 2012)

 Pentru orice nelamuriri, va rugam sa nu ezitati sa ne contactati.